Chào mừng bạn đến websiteTrường THCS Thị trấn Phú Hòa - Năm Học 2017 - 2018
  TÌM KIẾM

    + THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 - 6[22:12:42 08-12-2016]

    + THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 - 7[22:11:24 08-12-2016]

    + THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I [14:19:16 14-10-2013]

    + Công tác tuần [15:33:54 10-10-2013]

THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   637
 Hôm qua :    1733
 Tổng cộng :   81241
 
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::   TỔ BỘ MÔN
 
   
 Tên đơn vị:   Tổ Văn Phòng
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa
 Điện thoại:   0576543167
 Thư điện tử:   trphuhoa.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://thcsthitranphuhoa-phuhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:   TỔ TOÀN - TIN
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa
 Điện thoại:   0576543167
 Thư điện tử:   trphuhoa.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://thcsthitranphuhoa-phuhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:   TỔ NGỮ VĂN
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa
 Điện thoại:   0576543167
 Thư điện tử:   trphuhoa.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://thcsthitranphuhoa-phuhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:   TỔ THỂ DỤC - NHẠC - HỌA
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa
 Điện thoại:   0576543167
 Thư điện tử:   trphuhoa.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://thcsthitranphuhoa-phuhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  SỬ- ĐỊA - GDCD
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa
 Điện thoại:   0576543167
 Thư điện tử:   trphuhoa.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://thcsthitranphuhoa-phuhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:   TỔ SINH - HÓA
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa
 Điện thoại:   0576543167
 Thư điện tử:   trphuhoa.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://thcsthitranphuhoa-phuhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  TỔ LÝ - CN
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa
 Điện thoại:   0576543167
 Thư điện tử:   trphuhoa.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://thcsthitranphuhoa-phuhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  TỔ ANH VĂN
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa
 Điện thoại:   0576543167
 Thư điện tử:   trphuhoa.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://thcsthitranphuhoa-phuhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
 Địa chỉ:   Hòa Định Đông - Phú Hòa - Phú Yên
 Điện thoại:   0982920583
 Thư điện tử:    
 Website:  vvtu.thitran.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 
   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THCS Thị trấn Phú Hòa
Địa chỉ :Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên
Điện thoại :0576543167
Thư điện tử: trphuhoa.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 Trường THCS Thị trấn Phú Hòa